Faldunderlag legeplads sikkerhedstest

Det er vigtigt at en legeplads har et sikkert og støddæmpende faldunderlag.

En droptester fra HICDrop kan teste faldunderlaget på din legeplads, så du er sikker på at den overholder den gældende EN-1177 standard.

Faldunderlag legeplads regler

For at sikre at børn ikke kommer til skade når de leger på legepladsen, skal der være et støddæmpende underlag under og omkring redskaberne. Særligt er der fokus på, at børnene ikke udsættes for alvorlige hovedskader hvorfor underlaget ikke må have en værdi højere end 1000 HIC (Head Injury Criterion) eller en spidsaccelerationsværdi gmaks på maksimalt 200g (g for tyngdekraft).

Underlaget skal leve op til kravene i dels den europæiske standard for offentlige legepladser EN1176 og den europæiske standard for stødabsorberende legepladsunderlag EN1177.

Faldunderlaget kan være af forskellige typer materialer afhængig af faldhøjden på redskaberne.

Typisk bruges naturlige underlagstyper som

 • Sand
 • Grus
 • Græs
 • Træ- og barkflis

Eller kunststof underlag som

 • Gummifliser
 • Helstøbte gummiunderlag
 • Gummibark
 • Kunstgræs
 

Når faldunderlaget etableres, skal det opfylde kravene i standarderne EN1176 og EN1177 for at være tilstrækkelige støddæmpende til at forebygge alvorlige hovedskader. Dette kan efterprøves ved en droptest af underlaget, som viser at det maksimalt har en HIC-værdi på 1000 og en spidsacceleration på maksimalt 200g.

Særligt skal man være opmærksom på at f.eks. en gummibelægning som ud støbes på stedet, kræver at der foretages en test efterfølgende. Det skal nemlig kunne dokumenteres at underlaget har den nødvendige støddæmpende effekt som svarer til minimum den fri faldhøjde(FHF) under hvert enkelt redskab.

Et faldunderlag skal løbende vedligeholdes, så det gennem hele dets levetid bliver ved med at bevare sine stødabsorberende egenskaber. Således kan vejr, slid, snavs og komprimering påvirke hvor godt underlagets virkning er. For at sikre sig et godt og velfungerende faldunderlag er det vigtigt at der løbende foretages HIC-målinger, som fortæller om de stødabsorberende egenskaber stadige er i orden.

Ved en normal legepladsinspektion som foretages af en certificeret legepladsinspektør, gennemgås faldunderlaget visuelt efter inspektørens rutine og erfaring, men en egentlig fastlæggelse af egenskaberne kræver en faldkugletest med en HIC-måler.

HIC-målingerne kan således danne grundlag for hvorledes og hvornår underlaget skal vedligeholdes. Således at der foretages vedligehold i det omfang der er nødvendigt. Er det for eksempel tid til at løsne og efterfylde med sand eller kræver gummiunderlaget rengøring.   

faldunderlag legeplads med drop tester

Sikkerhedstests af legeplads underlag

Måling af faldunderlagets støddæmpende egenskaber

Med en faldkugle fra HIC Drop kan faldunderlagets stødabsorberende egenskaber fastlægges, og hjælpe med til at sørge for en god og sikker legeplads.

Et faldunderlag på en legeplads måles ud fra værdien af hovedskadekriteriet (HIC) sammenholdt med med den øvre grænse for spidsaccelerationen gmax..

Således skal værdien for HIC være mindre end 1000 og spidsaccelerationen skal være mindre end 200g.

Begge er kritiske værdier, hvilket betyder at resultaterne af målingerne på begge værdier skal opfylde kravet.

Både HIC og gmax værdierne måles med en faldkugle. Kuglen er udstyret med accelerometermålesystem og et registreringssystem, som måler kuglens acceleration med sammenstødet og efterfølgende kan beregne underlagets HIC-værdi.

En droptester fra HIC Drop består af følgende:

 • Faldkugle
 • Udløser håndtag med dataopsamling.
 • Derudover anbefaler vi stativ til ophængning.

Med en droptester fra HIC Drop får du markedets nyeste og smarteste udstyr til test af legepladsens faldunderlag. Følgende fordele følger med:

 • Hurtig og let betjening
 • Trådløs dataoverførsel til valgfri smartphone, tablet eller pc.
 • Automatisk rapport 
 • Automatisk måling af højde, temperatur og luftfugtighed.
 • Foto medtages automatisk i rapport
 • Cloud-løsning som gemmer backup af dine test
 • Find nemt tidligere test af legepladsen
 • Kalibrering og testcertifikat fra laboratorium 
 • Mulighed for både stativ og håndholdt betjening

Sådan får du hurtigt og sikkert testet legepladsens faldunderlag med en HIC Droptester 

 1. Indtast sted, redskab mv. og tag billede med din smartphone el.
 2. Opstil droptester
 3. Udfør faldtest efter metode 1 eller 2
 4. Rapport med HIC og gmax værdier, billeder og konklusioner 
droptester på legeplads faldunderlag

Faldunderlag udendørs test demo

I videoen her demonstrer vi hvordan en legepladsinspektions test foregår.   

Se video demoen her eller læs mere om hvordan man tester 

 

Play Video

Hvordan tester man?

Når man tester faldunderlaget, kan dette gøres på 2 forskellige metoder efter standarden EN1177