Hvordan man tester

Sådan bruger du en HIC Droptester

HIC-målingerne kan danne grundlag for hvorledes og hvornår et underlag skal vedligeholdes. Således at der foretages vedligehold i det omfang der er nødvendigt. Er det for eksempel tid til at løsne og efterfylde med sand eller kræver gummiunderlaget rengøring.  

Metode 1

Bestemmelse af kritisk faldhøjde EN1177 – afsnit 6

Denne metode anvendes både i laboratorium og felt-test. Metoden fastlægger ved hjælp af en række målinger den kritiske faldhøjde (CFH) for den afprøvede underlag i forhold til HIC-værdi og gmax-værdi. Det vil sige, at man herved ved hvad den maksimale frie faldhøjde (FHF) må være idet legeredskabets frie faldhøjde skal være mindre end underlagets kritiske faldhøjde, altså FHF<CFH

Metoden kan således bruges til dels af bestemme den kritiske faldhøjde på en standardiseret produkt i et laboratorium og specifikke underlagsløsninger på stedet.

Play Video

Metode 2

Bestemmelse af støddæmpning på stedet – afsnit 7

Denne metode er en felt-test som efterprøver om underlagets støddæmpning svarer til legeredskabets frie faldhøjde (FHF). Metoden fastlægger således ikke underlagets kritiske faldhøjde.

Redskabets frie faldhøjde fastlægges ud fra EN1176 og denne højde kan herefter efterprøves med HIC Droptesteren, og vil efterfølgende komme med et godkendt eller ikke godkendt resultat i rapporten.

Har du kun brug for at vide om underlaget er ok ift. redskabets faldhøjde, findes HIC Droptesteren også i en light udgave.

Med denne tester du udelukkende efter metode 2 hvorvidt underlaget har en stødabsorberende effekt som større end den der skal være til det pågældende redskab. Testen giver således ikke en efterfølgende rapport, hvorfor denne model primært anvendes af vedligeholds- og drift ansvarlige for legepladser.  

Play Video

Sådan virker det

droptester på legeplads faldunderlag
1. Klargøring
Indtast sted, redskab mv. og tag billede med din smartphone el. tablet.
droptester på legeplads faldunderlag
faldunderlag legeplads med drop tester
2. Opstil droptester
Opstil droptester med tilhørende udstyr, hvor du ønsker at foretage droptesten.
faldunderlag legeplads med drop tester
3. Udløs faldkugle
Udfør faldtest efter metode 1 eller 2.
4. Testresultat
Rapport med HIC og gmax værdier, billeder og konklusioner.
5. Sikker leg
Lad trygt børnene lege sikkert.

Ledte du efter noget andet?

Kig eventuelt på undersiden Faldunderlag, hvis du vil læse mere omkring foretagelse af tests